Panathlonverklaring

WAT?

Charter rond de rechten van het kind in de sport.

Alle kinderen hebben het recht sport te beoefenen, zich te vermaken en te spelen, in een gezonde omgeving te leven, waardig behandeld te worden.

VOOR WIE?

Alle sportclubs

WANNEER?

Fungy Skip ondertekent het Charter (2010)

Ethiek in de jeugdsport bij Fungy Skip

Panathlonverklaring